DET SKAL VÆRE NEMMERE AT VÆRE PATIENT I vores Region

Ved Regionsrådsvalget i 2021 blev jeg valgt som Regionsrådsmedlem i Region Sjælland.

I regionerne løser vi opgaver fra drift af sygehuse, psykiatri og ambulancer, til jordforurening, offentlig transport og den grønne omstilling.

I Region Sjælland arbejder jeg for et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

For sygehuse, hvor patienterne kan føle sig hørt og inddraget, og hvor hurtig udredning og behandling er centralt. For moderne rammer til patienter og pårørende samt nye digitale muligheder. For en styrket psykiatri og en tidlig indsats, så færre udvikler alvorlig psykisk sygdom.

Dorthe Adelsbech og Stephanie Lohse

Rammer
og visioner
det ansvar
ligger hos
os politikere

Hvis man, som jeg har arbejdet mere end 25 år i sundhedsvæsenet som sygeplejerske - om det har været på sygehus, i hjemmeplejen, på plejecentre eller i sundhedsplejen - så ser og mærker man på egen krop, at flere penge ikke automatisk giver mere behandling, bedre kvalitet eller pleje til vores patienter.

Det handler om kultur og retning, som sættes af ledelsen, men rammerne og visionerne - det ansvar ligger hos os politikere.

Dorthe Adelsbech Danske Regioner

Patienters rettigheder
- det handler om tryghed

Det skal være slut med, at det er forbundet med en øget risiko at blive syg i Region Sjælland.

Patienters behandlingsgarantier skal respekteres og efterleves.

Indførelsen af patientrettigheder er en af de største succeser for kvaliteten i vores sundhedsvæsen - og det skal der fortsat være fuld fokus på.


Når man bliver syg, så bør man ikke bruge tid og kræfter på at finde rundt i sundhedsvæsenet.

Man bør i stedet bruge tiden på, at komme sig og være sammen med sine nærmeste.

Patienterne skal have bedre vejledning. Og vi skal blive bedre til at udnytte kapaciteten i både det offentlige og i det private regi - til gavn for sundhedspersonalet, patienterne og de pårørende.

Dorthe Adelsbech i Rådssalen

Det som ikke er svært bør være nært

Vi ønsker alle den bedste behandling og ekspertise, hvor ens forløb fra start til slut føles trygt.

I Region Sjælland kan lange transporttider være en udfordring. Særligt hvis man eksempelvis kommer fra en ydre kommune og indlægges på Slagelse Sygehus, mens man samtidig er henvist til at skulle bruge den offentlige transport.

Behandlinger og undersøgelser som ikke er svære bør derfor også være nære - det handler om lige adgang til sundhedsvæsenet.

Dorthe Adelsbech Region Sjælland

Tættere samarbejde mellem Region og Kommune

Skærer man regionens største opgave helt ind til benet, så handler det om at vores sundhedspersonale skal gøre syge mennesker raske.

For patienter og pårørende er det ikke vigtigt om sundhedspersonalet er ansat i regionen eller kommunen, de ønsker blot at blive raske - og at der står nogen klar derhjemme når hverdagen igen indfinder sig.

Et forbedret og tættere samarbejde mellem region og kommune vil kunne gøre denne proces nemmere og hurtigere, men det kræver også både vilje og nytænkning.