Ole Vive og Dorthe Adelsbech

Fælles
For Faxe

Ved valget i år 2017 blev jeg valgt til Faxe Byråd og Ole Vive blev valgt til Borgmester.

Vi har sidenhen opnået rigtig meget, men vi har stadig mange opgaver foran os. Det var derfor også til stor fælles glæde, at vi blev genvalgt ved kommunalvalget i 2021.

Hver dag forsøger jeg at gøre mig fortjent til den store tillid, som I gentagende har vist mig.

Venstres gruppe

Venstre fik i 2021 valgt 7 medlemmer ind i Faxe Byråd. Gruppen er i dag den største i Faxe Byråd.

Venstres byrådsgruppe valgte mig i 2022, som deres nye gruppeformand. Samtidig blev jeg medlem af Økonomiudvalget, mens jeg i det daglige også fungerer som formand for Socialudvalget.

Dorthe Adelsbech Faxe Byrådssal

Barndommen er kort, men præger os hele livet

Da jeg er uddannet sygeplejerske og til dagligt arbejder som sundhedsplejerske i Faxe by, Karise og Faxe Ladeplads, så er det helt naturligt, at jeg også politisk altid kæmper for at sikre bedre vilkår for vores børn, unge og ældre.

Når et budget hvert år laves under så vanskelige økonomiske rammer, som vi oplever her i Faxe kommune, så er det glædeligt, at vi gentagende har kunne indgå brede budgetaftaler, som har holdt hånden under kernevelfærden i Faxe Kommune.

For mig handler det politisk om at tage ansvar for Faxe Kommune - sætte rammerne og visionerne, så vi kan fortsætte den positive udvikling af vores lokalområde.